Antibotssystemen / zonebeveiliging / camerasystemen

In november 2014 werd Jolectrix de officiële Belgische dealer van SMIE antibots- en zonesystemen. Deze systemen hebben als doel om de kraan automatisch te stoppen indien deze boven een verboden zone dreigt te komen of binnen de actieradius van een andere kraan. Als er zich op een bouwwerf meerdere kranen bevinden die binnen dezelfde zone aan het werk zijn, kunnen deze dus onmogelijk met elkaar in botsing komen.

Hoewel deze systemen in de ons omringende landen vaak al verplicht zijn, geldt die verplichting niet in België. Toch merken we dat steeds meer grote werven gebruik maken van deze systemen omdat ze hun nut op vlak van veiligheid duidelijk bewijzen.

« Overzicht